Not yet a member? Sign Up | Login
Barkada ni Pedro
Prayer for Pilgrims and Organizers
for the 29th Local World Youth Day

Lord, lead us along the path of your love
and keep us faithful to the journey we make.
With the fire of your Spirit illuminate the road we travel
and help us up when we stumble and fall.
With your Word of truth make us a faithful pilgrim
and help to choose what is right and just and true.

For your heart of love give me the grace we need to love my fellow pilgrims
and organizers and to share with them your peace.
With the power of your cross teach me to pour out ourselves in service of the poor,
that our life might be filled with your love.
From the table of your Word and your Body and Blood,
nourish us with food that gives life.

Lead our steps safely along your path and gather us in,
with your sons and daughters,
together with our Holy Father, and all who make their way
to you and the life you promised.

Grant this and all good things through Christ our Lord,
Amen
Forum-Youth Treats
Youth Bulletin
 
***If you have some inspiring stories, thoughts, insights or opinions you wish to share and be posted in the Youth Bulletin Section, please feel free to send them through our email address: com_on_youth_cebu@yahoo.com.
 

SINO ANG DAPAT IBOTO SA ELEKSYON 2010?
10 KATANGIAN NG MATUWID NA LIDER

 
ELEKSYON NA!

Oras na para makialam!

Oras na para makialam! Oras na para manindigan! Maraming nagsasabi, "Bakit pa boboto, pare-pareho naman ang mga kandidato. Mangangako pero mapapako. Gagamitin lang ang taxes ng mga Pilipino para magpayaman. Wala nang pag-asa." Pero hindi totoong wala nang pag-asa. Meron, kung makikialam ka. Meron, kung maninindigan ka at magiging instrumento ng pagbabago. May pag-asa kunggagmitin mo ang iyong boto sa mabuting paraan.

Huwag tayong magpadala sa sinasabi ng iba na 'walang mangyayari diyan'. Isipin mo na lang kung ganon tayong lahat mag-isip! Talagang walang mangyayari! Pero sa totoo lang, ang bawat boto ay makapangyarihan. Kaya nitong baguhin ang isang bansa. Isipin mo na lang kung 50 milyong botong may paninindigan ang magsama-sama, ayos na ang Pilipinas. Di nga ba, kaya binibili ito ng mga corrupt nakandidato? Ang mga ganitong mandarayang kandidato ang mga hindi dapat iboto dahil umpisa pa lang, sila ay mga kaaway na ng bayan. Huwag na huwag mong ibenta ang boto mo. Para mo na ring binenta ang kaluluwa mo. Pero meron kang integridad at paninindigan, di ba? Sabihin mo at maniwala ka, ibang klaseng Pilipino ako. Isang Pilipino na hindi ipagbibili ang kinabukasan ng aking bansa, at angkinabukasan ng aking pamilya. Isang Pilipino na marunong makialam sa isang mahalagang pagdedesisyon ng buong sambayanan. Isang Pilipinong may pag-asa, may paniniwala na hindi pa huli ang lahat para sa Pilipinas. Bkaya nating bumangon, kaya nating magbago kung gugustuhin natin.

Gaano ba talaga kahalaga ang iyong boto? Hindi lang ito obligasyon bilang isang Pilipino, at hindi ito "pakiki-uso." Hindi lang ito pagre-register, pagpila sa voting centers, lapis at papel, indelible ink sa daliri. Ang boto mo ay boses mo. Itoay pagkakataong patunayansa sarili na may karapatan kang magsalita, mag-isip, at pumili ng maayos. Ang boto mo ay pagkatao mo. Ang boto mo ay dangal at lakas mo na pantay kahit kanino. Isang tao, isang boto! At kung lahat tayo ay boboto, maipaparating natin ang saloobin ng nakararaming Pilipino, ang majority.

Hindi lahat ng mga kandidato corrupt. Hindi lahat makasarili. Hindi lahat mandaraya. May mga kandidato pa ring mabuti. May mga kandidato pa ring sumusunod sa Diyos. At may paraan para malaman mo kund sinu-sino sila. Suriing mabuti ang kanilang mga plataporma, at ang kanilang mga track record. Pag-aralan kung talaga bang binibigyan nila ng halaga ang kapakanan ng mga mamamang Pilipino. Maliban ditto, mababasa rin sa Biblia ang mga katangiang gagabay sa iyo sa pagpili ng matuwid at matapat na kandidato na iyong iboboto sa Eleksyon 2010.

SINO ANG DAPAT IBOTO SA ELEKSYON 2010?
10 KATANGIAN NG MATUWID NA LIDER

 1. MAY TAKOT SA DIYOS. Nahahayag sa buhay niya ang pagsunod sa Biblia.( 2 Samuel 23:3-4)
 2. MAY MALASAKIT AT PAGMAMAHAL SA ATING BAYAN. Tunay ba siyang mamamayang Pilipino: "sa isip, sa salita at sa gawa?" ( Deuteronomio 17:15)
 3. MAY KAKAYAHANG MAMUNO. Mayroon ba siyang kakayahang patakbuhin ang ipagkakatiwalang tungkulin sa kanya? ( Genesis 41:37-41)
 4. MAGALING MAMAHALA SA SARILING PAMILYA. Tapat sa kanyang asawa at anak, hindi alipin ng anumang bisyo, mataas ang antas ng moralidad. ( 1 Timoteo 3:4)
 5. MAY INTEGRIDAD. Hindi masusuhulan, at makatotohanan sa pananalitang binibitiwan. ( Deuteronomio 16:18-19)
 6. MASIPAG. Ginugugol ang panahon sa pagganap ng tungkulin. ( Roma 12:11)
 7. MATUWID. Hindi nangungurakot sa bayan at di nasasangkot sa katiwalian. ( Awit 89:14)
 8. HINDI SAKIM. Magpapayaman ba siya sa maling paraan? Gagamitin ba niya ang kanyang posisyon para magpayaman? ( Kawikaan 29:4)
 9. TINUTUPAD ANG SINASABI. Mayroong isang salita sa pagtupad ng pangakong binitiwan. May kakayahang ipatupad kung ano ang tama. May lakas ng loob at pagpapakumbaba na tanggapin ang kamalian at ito ay itama. ( Kawikaan 25:14)
 10. WALANG PINAPANIGAN. Maaasahang magiging patas sa anumang pagpapasya. ( Kawikaan 31:8-9)


Gabayan ka nawa ng Diyos sa iyong pagpili ng karapat-dapat na kandidato!

SOURCES:

 • May They Be One Bible Campaign
 • NAMFREL
 • PCEC
 • CBN-ASIA
 • Episcopal Commission for the Biblical Apostolate (ECBA) of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP)
 • Olkoumene. NCCP
 • FEBC
 • Christ to the World by Radio
 
Share
 
Comment
Total Comments: 0